Servicii

Servicii

 • Inregistrarea documentelor
  • Inregistrarea cronologica a documentelor in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
  • Fise de cont pentru clienti si furnizori
  • Intocmirea confirmarilor de sold pentru clienti si furnizori
  • Situatie lunara detaliata a facturilor neincasate (clienti neincasati)
  • Situatie lunara detaliata a facturilor neplatite (furnizori neplatiti)
 • Evidenta mijloace fixe
  • Incadrarea pe clase de amortizare conform catalogului mijloacelor fixe;
  • Calculul amortizarii;
  • Balanta lunara a mijloacelor fixe si a imobilizarilor necorporale (licente, softuri, etc.)
 • Stabilirea obligatiilor de plata
  • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale,
  • Intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Elaborarea documentelor lunare de baza
  • Balantei de verificare lunara;
  • Jurnale de achizitii
  • Jurnale de vanzari
 • Completarea jurnalelor obligatorii:
  • Registrul jurnal,
  • Registrului inventar,
  • Registrului de evidenta fiscal (daca este cazul);
 • Situatii financiare (anuale, semestriale)
  • Intocmirea bilantului contabil (anual si semestrial – daca este cazul)
  • Certificarea si depunerea bilantului contabil.
 • Declaratii fiscale
  • Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare si trimestriale privind taxele si impozitele;
  • Intocmirea si depunerea declaratiei privind modificarea vectorului fiscal.
 • Informari asupra situatiei financiar-contabile a societatii
  • Tabel raportare sintetic cu principalele informatii din balanta
  • Situatie client neincasati
  • Situatie furnizori neplatiti
  • Registru imobilizari
  • Situatie cheltuieli in avans
  • Calcul impozit
  • Alte situatii personalizate (intocmite la solicitarea clientului)
 • Supravegherea contabilitatii interne
  • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii;
  • Asistenta in vederea organizarii departamentului de contabilitate;
  • Consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii;
  • Verificarea lunara a inregistrarilor facute de client;
 • Refacerea evidentei contabile si corectarea erorilor
  • Corectarea erorilor de inregistrari contabile;
  • Corectarea erorilor de calcul la impozite si taxe;
  • Corelarea declaratiilor fiscale cu evidentele contabile refacute.
 • Inregistrare in scopuri de TVA
  • Intocmirea si depunerea declaratiei de inregistrare in scopuri de TVA
  • Obtinerea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA
 • Calcul impozite
  • Impozit pe profit
  • Impozit pe venitul microintreprinderilor
  • Impozit pe dividende
  • Impozit pe veniturile din salarii
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind urmatoarele contributii, impozite si taxe:
  • Decont de TVA
  • Impozit profit / venit microintreprinderi
  • Impozit venituri salarii
  • Impozit venituri dividende
  • Contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat (pensii)
  • Contributii la bugetul asigurarilor sociale de sanantate
  • Contributii la bugetul asigurarilor pentru somaj
  • Taxa de mediu
  • Ecotaxa
 • Dosar personal angajat
  • Intocmirea dosarului de personal in conformitate cu legislatia in vigoare (codul muncii)
  • Obtinere parola pentru transmiterea Registrului de evidenta al salariatilor in format electronic
  • Intocmire si transmitere Registru de evidenta al salariatilor
 • Intocmirea documentelor specifice:
  • State de plata
  • Fluturasi de salarii pentru angajati
  • Fise de post
  • Decizii de incetare sau suspendare
  • Adeverinte de vechime
  • Adeverinte de salariat
 • Evidenta obligatiilor de plata pentru contributiile salariale
  • Calcularea contributiilor salariale conform legislatiei in vigoare;
  • Intocmirea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor salariale
  • intocmirea documentelor de plata a contributiilor salariale
 • Informare noutati legislative si optimizare costuri
  • Infomare permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
  • Optimizarea impozitelor de plata
  • Solutii alternative pentru minimizarea costurilor in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Relatia cu administratiile financiare
  • Reglarea fisei pe platitor la administratia financiara;
  • Obtinerea certificatului de atestare fiscal de la ANAF
  • Obtinerea NIF (numar identificare fiscala) pentru persone fizice si juridice nerezidente in numele platitorului de venit
  • Inregistrare / radiere punct de lucru ANAF
  • Obtinere certificate de inregistrare pentru puncte de lucru cu peste 5 angajati
  • Achizitie registru evidenta fiscala
  • Achizitie registru unic de control
  • Ridicare popriri ANAF
 • Asistenta si consultanta
  • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;
  • Asistenta si consultanta financiara in prevenirea si inlaturarea dificultatilor companiei (analiza riscurilor, determinarea solutiilor);
  • Consultanta financiara si analiza contului de profit si pierdere
 • Analiza
  • Analiza capitalurilor si imobilizarilor;
  • Analiza datoriilor si creantelor;
  • Analiza structurilor si rezultatelor financiare;
 • Informare si raportare
  • Raportari manageriale, situatii financiare, cash-flow, specifice activitatii clientului;
  • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
  • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii.
+
Contabilitate
 • Inregistrarea documentelor
  • Inregistrarea cronologica a documentelor in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
  • Fise de cont pentru clienti si furnizori
  • Intocmirea confirmarilor de sold pentru clienti si furnizori
  • Situatie lunara detaliata a facturilor neincasate (clienti neincasati)
  • Situatie lunara detaliata a facturilor neplatite (furnizori neplatiti)
 • Evidenta mijloace fixe
  • Incadrarea pe clase de amortizare conform catalogului mijloacelor fixe;
  • Calculul amortizarii;
  • Balanta lunara a mijloacelor fixe si a imobilizarilor necorporale (licente, softuri, etc.)
 • Stabilirea obligatiilor de plata
  • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale,
  • Intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Elaborarea documentelor lunare de baza
  • Balantei de verificare lunara;
  • Jurnale de achizitii
  • Jurnale de vanzari
 • Completarea jurnalelor obligatorii:
  • Registrul jurnal,
  • Registrului inventar,
  • Registrului de evidenta fiscal (daca este cazul);
 • Situatii financiare (anuale, semestriale)
  • Intocmirea bilantului contabil (anual si semestrial – daca este cazul)
  • Certificarea si depunerea bilantului contabil.
 • Declaratii fiscale
  • Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare si trimestriale privind taxele si impozitele;
  • Intocmirea si depunerea declaratiei privind modificarea vectorului fiscal.
 • Informari asupra situatiei financiar-contabile a societatii
  • Tabel raportare sintetic cu principalele informatii din balanta
  • Situatie client neincasati
  • Situatie furnizori neplatiti
  • Registru imobilizari
  • Situatie cheltuieli in avans
  • Calcul impozit
  • Alte situatii personalizate (intocmite la solicitarea clientului)
 • Supravegherea contabilitatii interne
  • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii;
  • Asistenta in vederea organizarii departamentului de contabilitate;
  • Consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii;
  • Verificarea lunara a inregistrarilor facute de client;
 • Refacerea evidentei contabile si corectarea erorilor
  • Corectarea erorilor de inregistrari contabile;
  • Corectarea erorilor de calcul la impozite si taxe;
  • Corelarea declaratiilor fiscale cu evidentele contabile refacute.
+
Impozite si taxe
 • Inregistrare in scopuri de TVA
  • Intocmirea si depunerea declaratiei de inregistrare in scopuri de TVA
  • Obtinerea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA
 • Calcul impozite
  • Impozit pe profit
  • Impozit pe venitul microintreprinderilor
  • Impozit pe dividende
  • Impozit pe veniturile din salarii
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind urmatoarele contributii, impozite si taxe:
  • Decont de TVA
  • Impozit profit / venit microintreprinderi
  • Impozit venituri salarii
  • Impozit venituri dividende
  • Contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat (pensii)
  • Contributii la bugetul asigurarilor sociale de sanantate
  • Contributii la bugetul asigurarilor pentru somaj
  • Taxa de mediu
  • Ecotaxa
+
Resurse umane
 • Dosar personal angajat
  • Intocmirea dosarului de personal in conformitate cu legislatia in vigoare (codul muncii)
  • Obtinere parola pentru transmiterea Registrului de evidenta al salariatilor in format electronic
  • Intocmire si transmitere Registru de evidenta al salariatilor
 • Intocmirea documentelor specifice:
  • State de plata
  • Fluturasi de salarii pentru angajati
  • Fise de post
  • Decizii de incetare sau suspendare
  • Adeverinte de vechime
  • Adeverinte de salariat
 • Evidenta obligatiilor de plata pentru contributiile salariale
  • Calcularea contributiilor salariale conform legislatiei in vigoare;
  • Intocmirea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor salariale
  • intocmirea documentelor de plata a contributiilor salariale
+
Servicii conexe
 • Informare noutati legislative si optimizare costuri
  • Infomare permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
  • Optimizarea impozitelor de plata
  • Solutii alternative pentru minimizarea costurilor in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Relatia cu administratiile financiare
  • Reglarea fisei pe platitor la administratia financiara;
  • Obtinerea certificatului de atestare fiscal de la ANAF
  • Obtinerea NIF (numar identificare fiscala) pentru persone fizice si juridice nerezidente in numele platitorului de venit
  • Inregistrare / radiere punct de lucru ANAF
  • Obtinere certificate de inregistrare pentru puncte de lucru cu peste 5 angajati
  • Achizitie registru evidenta fiscala
  • Achizitie registru unic de control
  • Ridicare popriri ANAF
+
Consultanta
 • Asistenta si consultanta
  • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;
  • Asistenta si consultanta financiara in prevenirea si inlaturarea dificultatilor companiei (analiza riscurilor, determinarea solutiilor);
  • Consultanta financiara si analiza contului de profit si pierdere
 • Analiza
  • Analiza capitalurilor si imobilizarilor;
  • Analiza datoriilor si creantelor;
  • Analiza structurilor si rezultatelor financiare;
 • Informare si raportare
  • Raportari manageriale, situatii financiare, cash-flow, specifice activitatii clientului;
  • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
  • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii.